Met een Advocaat Ondernemingsrecht op vakantie

september 5, 2019 0 Door uOappPHeH00t
Spread the love

Als (zelfstandig) ondernemer zit vakantie er niet altijd in. Hoewel je in theorie de vrijheid hebt om op elk gewenst moment in het jaar ertussenuit te gaan, is er in de praktijk altijd wel een reden waarom je meent dat je niet weg kunt. Is dit erg? Doe je er verstandig aan om met regelmaat toch vakantie te nemen? En als je dan op vakantie gaat, waar moet je dan aan denken om zo zorgeloos mogelijk weg te kunnen? In aanvulling op onderstaande tips is het altijd een goed idee om bij twijfel een advocaat voor ondernemers om advies te vragen!

Als ondernemer op vakantie: Wel doen of liever niet?

Het argument “geen tijd/geld voor vakantie” is een veel genoemd punt door ondernemers. De keuze om onder druk van een overvolle agenda of een krap budget dan maar helemaal niet op vakantie te gaan, lijkt een logische. Of het ook een verstandige keuze is, verschilt per persoon en per onderneming. Er zijn deskundigen die op grond van onderzoeken beweren dat het overslaan van vakantie op de lange termijn nadelige gevolgen voor persoon en onderneming heeft. Ook zijn er succesverhalen bekend van ondernemers die eerst jaar in jaar uit doorgingen, en die vervolgens, naarmate zij vaker op vakantie gingen, ervoeren hoe de vakantieonderbreking hun bedrijf juist een spectaculaire boost gaf.

Hoe dit precies werkt, daarop vinden we in de regels van het ondernemingsrecht helaas niet het antwoord. Dit zul je als ondernemer zelf moeten afwegen. Wel zijn er zaken waar je van tevoren extra op kunt letten om jezelf zo veel mogelijk ruimte te geven.

Als ondernemer: Waar moet je op letten voordat je op vakantie gaat?

1. Zorg voor een voltooid overzicht van verplichtingen

Maak een goed overzicht van (betalings)verplichtingen en van belangrijke data en deadlines tijdens én vlak na je afwezigheid. Maak dit overzicht ook helemaal af voordat je op reis gaat!

Veelal wordt hiermee een begin gemaakt voor aanvang van de vakantie en wordt hier gedurende de vakantie aan doorgewerkt. Het gevaar is dan echter dat voorbij wordt gegaan aan het belangrijkste doel van de vakantie: het verschuiven van je focus en het verbeteren van je prestaties bij terugkomst. Onvoorziene factoren op de vakantie kunnen er bovendien toe leiden dat je ongemerkt fouten maakt in het afmaken van documenten die nog openstaan of dat je belangrijke informatie kwijt raakt.

2. Schriftelijke communicatie van je afwezigheid

Welke belangrijke evenementen vinden er plaats tijdens jouw afwezigheid? Hetgeen tijdens (aandeelhouders)vergaderingen wordt besproken, kan een grote impact hebben op het bedrijf. Het is verstandig om in alle gevallen zo volledig mogelijk te communiceren dat je afwezig bent, waarbij een schriftelijke mededeling altijd de voorkeur heeft omdat dit achteraf een bewijsfunctie kan dienen, mocht het tot een conflict komen. Als je twijfelt over de wijze waarop je je afwezigheid het best kunt opvangen ter voorbereiding op belangrijke vergaderingen of voorziene veranderingen in je bedrijf, dan kan een advocaat gespecialiseerd in het ondernemingsrecht je hierbij uitstekend adviseren.

3. Bereid je goed voor op een conflictsituatie

Zowel bij een dreigend conflict of een conflict dat al speelt, kunnen er verschuivingen plaatsvinden in de bestaande verhoudingen in een onderneming. Hoewel dit soort situaties doorgaans veel oplettendheid en snelle actie van de ondernemer vergen, kan het met name bij langlopende geschillen bijzonder interessant zijn om een (korte) vakantie in te lassen. Je afwezigheid kan zelfs in een tactiek passen waarbij je je bij terugkomst anders positioneert ten opzichte van je tegenstander. Omdat een tactisch uitstapje alleen kan slagen bij een juiste timing én inachtneming van alle geldende regels (waaronder ook ongeschreven regels of bedrijfsspecifieke normen), is het verstandig van tevoren een gespecialiseerde advocaat ondernemingsrecht te raadplegen die met je meedenkt.

Hoe kan een advocaat voor ondernemingsrecht je hierbij helpen?

Een advocaat voor ondernemingsrecht weet de weg in de regels van het ondernemingsrecht. Omdat het ondernemingsrecht een dynamisch vakgebied is dat onder Europese invloed ook steeds aan verandering onderhevig is, kan een deskundig juridisch advies van grote waarde zijn voor het succes van je bedrijf op korte en lange termijn. En je hoeft niet te wachten tot je daadwerkelijk in de problemen bent gekomen. Integendeel: Veel verstandiger is om op tijd ervoor te zorgen dat je een advocaat vinden kunt om een passend advies in te winnen. En om lekker op vakantie te blijven gaan als je daar behoefte aan hebt!